ผลไม้อบกรอบ
Fun Snack

FunSnack ฟันสแนค ผักผลไม้กรอบ เพื่อสุขภาพ

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนรักสุขภาพ

มาตรฐานของ ISO 22000 จะเน้นเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร ที่ถูกผลิตในอุตสาหกรรมโลก ซึ่งจะเป็นอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในปริมาณมากๆ มีขั้นตอน ที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ถูกยกขึ้นมาให้ความสำคัญมากขึ้นกว่า ในอดีต เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น

เราปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

การทำการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด แต่ จะให้ความสำคัญของดินเป็นอันดับแรก ด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูก เหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ได้รับมาตรฐาน ISO 22000

มาตรฐานของ ISO 22000 จะเน้นเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร ที่ถูกผลิตในอุตสาหกรรมโลก ซึ่งจะเป็นอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในปริมาณมากๆ มีขั้นตอน ที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ถูกยกขึ้นมาให้ความสำคัญมากขึ้นกว่า ในอดีต เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น

สนับสนุนโดยสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร

เราพบว่าหลายๆ ครั้งงานออกแบบที่เราใส่ lorem นั้น “สวย” กับภาษา อังกฤษ ทำให้ไม่ได้ปรับแต่งให้เหมาะกับภาษาไทยดีพอ การแสดงผลภาษาไทยจึงไม่ สวยเท่าภาษาอังกฤษ